สาขาวิศวกรรมศาสตร์ยอดนิยมที่สุดคืออะไร

Posted by admin
Jun 06 2020

วิศวกรรมศาสตร์เป็นสาขาการศึกษาที่มีประโยชน์และสร้างสรรค์มากที่สุดแห่งหนึ่ง โดยทั่วไปจะใช้ทั้งความรู้ด้านเทคนิคและวิทยาศาสตร์ในการใช้ทรัพยากรทางกายภาพและกฎหมายธรรมชาติพร้อมกันเพื่อออกแบบและสร้างวัสดุโครงสร้างอุปกรณ์หรือแม้แต่ระบบเพื่อให้ได้มาตรฐานที่ปลอดภัย การค้นพบอย่างต่อเนื่องและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีได้ช่วยให้สาขาการศึกษานี้มีอิทธิพลและสำคัญยิ่งขึ้น นอกจากนี้วิศวกรถือว่าเป็นหนึ่งในมืออาชีพที่ได้รับค่าจ้างสูงสุดในปัจจุบัน หากคุณกำลังคิดที่จะเป็นวิศวกรนี่คือบางส่วนของวิศวกรรมยอดนิยมที่คุณอาจพิจารณาดำเนินการ

ถือได้ว่าเป็นสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ที่ยากที่สุดสนามเชิงกล

ใช้หลักการทางกายภาพทั้งหมดในการออกแบบการวิเคราะห์การใช้งานและการบำรุงรักษาระบบกลไก นักเรียนของหลักสูตรนี้จะต้องเรียนรู้แนวคิดของจลนศาสตร์อุณหพลศาสตร์กลไกของไหลพลังงานและกลไก อาจทำงานใน บริษัท ผู้ผลิตต่าง ๆ ที่ผลิตรถยนต์เครื่องบินน้ำเครื่องบินและอื่น ๆ ผู้สำเร็จการศึกษาสาขาวิศวกรรมศาสตร์มีความเชี่ยวชาญในการจัดการกับแม่เหล็กไฟฟ้า, ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ การเพิ่มขึ้นของอุปสงค์และความสำคัญของการจัดหาพลังงานไฟฟ้าและโทรเลขอิเล็กทรอนิกส์ทำให้วิศวกรไฟฟ้ากลายเป็นอุตสาหกรรมที่สามารถระบุตัวตนได้สูงซึ่งในปัจจุบันเกี่ยวข้องกับการสื่อสารโทรคมนาคมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมกำลังไฟฟ้า

ขณะนี้มีวิศวกรหลายพันคนทำงานโดยบริษัทด้านพลังงานและสาธารณูปโภครวมถึงบริษัทผลิตโทรศัพท์มือถือ ด้วยการกำเนิดของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สาขาอื่นก็มีความสำคัญมากขึ้นวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขานี้เป็นการรวมพลังของวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์จริงๆ แล้วเป็นวิศวกรอิเล็กทรอนิกส์ที่มีการฝึกอบรมเชิงลึกเกี่ยวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ พวกเขาเชี่ยวชาญในการออกแบบซอฟต์แวร์และการรวมฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์ วิศวกรคอมพิวเตอร์มักจะพบเห็นในผู้ผลิตไมโครชิพขนาดใหญ่เช่นเดียวกับผู้ผลิตอุปกรณ์พกพา

วิศวกรรมศาสตร์โยธาเป็นหลักสูตรที่สมบูรณ์แบบ

สำหรับผู้ที่ต้องการมีอาชีพในที่ทำงาน วิศวกรรมโยธาเป็นสาขาที่เก่าแก่ที่สุดเป็นอันดับสอง วิศวกรโยธามีส่วนร่วมในการออกแบบก่อสร้างและบำรุงรักษาโครงสร้างทางกายภาพเช่นทางหลวงสะพานและอาคาร วิศวกรโยธาแทบไม่มีปัญหาในการหางานทำเพราะเกือบทุกส่วนของชุมชนต้องการงานสำหรับโครงการก่อสร้างต่าง ๆ มีสาขาย่อยต่าง ๆ ที่วิศวกรโยธาสามารถเลือกที่จะมีความเชี่ยวชาญในหมู่พื้นที่พิเศษเหล่านี้ความต้องการมากที่สุดคือวิชาชีพโครงสร้างธรณีเทคนิคและวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมฟิสิกส์และเคมีเป็นพื้นที่เฉพาะของวิศวกรเคมี

ในวิศวกรรมเคมีหลักการของสาขาวิทยาศาสตร์เหล่านี้ถูกนำไปใช้กับทฤษฎีทางคณิตศาสตร์เพื่อจุดประสงค์ในการแปลงสารเคมีให้เป็นสารประกอบทางเคมีที่ปลอดภัยและมีประโยชน์ ส่วนใหญ่วิศวกรเคมีทำงานในบริษัทผู้ผลิตขนาดใหญ่เพื่อหากระบวนการทางเคมีใหม่และดีกว่า นอกเหนือจากสาขาวิศวกรรม 5 สาขานี้แล้วคุณจะพบสาขาอื่นที่ซับซ้อนกว่าปกติเล็กน้อย แต่โดยสรุปไม่ว่าสาขาวิศวกรรมศาสตร์ใดที่คุณเลือกที่จะเชี่ยวชาญคุณจะได้รับการคาดหวังว่าจะสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์หรือระบบที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม

Comments are closed.