บริการรับจดทะเบียนบริษัทแอปพลิเคชั่นที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุน

Posted by admin
Apr 26 2021

 

เมียนมาร์เป็นประตูเศรษฐกิจสู่ตลาดใหญ่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รับจดทะเบียนบริษัทไม่เหมือนในอดีตที่ผ่านมารัฐอธิปไตยนี้ค่อยๆเปิดรับการลงทุนและการค้าจากต่างประเทศอย่างมั่นคง สำหรับองค์กรต่างประเทศหลายแห่งวิธีมาตรฐานในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจในเมียนมาร์คือการใช้รับจดทะเบียนบริษัทในต่างประเทศที่จดทะเบียนในเมียนมาร์หรือสำนักงานตัวแทนที่ตั้งขึ้นนอกเมียนมาร์ หากคุณเป็นนักลงทุนต่างชาติที่กำลังพิจารณาทำธุรกิจ

กิจกรรมในเมียนมาร์การรับจดทะเบียนบริษัทในประเทศนี้ง่ายและรวดเร็วกว่ามากกฎและข้อบังคับบริษัท ในเมียนมาร์จะถือว่าเป็น บริษัท ต่างชาติหากหุ้นหนึ่งหุ้นเป็นของ บริษัท ร่วมในต่างประเทศ ในอดีตขั้นตอนการจดทะเบียน บริษัท ในเมียนมาร์ในฐานะนิติบุคคลต่างชาตินั้นยาวนานและยุ่งยาก อย่างไรก็ตามกฎและข้อบังคับในการรับจดทะเบียนบริษัทได้ผ่อนคลายลงเนื่องจากการคาดการณ์ใหม่ของกฎหมายการลงทุนของต่างชาติในเมียนมาร์

เมื่อคุณพบกระทรวงกำกับดูแลที่เหมาะสมที่สุดสำหรับธุรกิจ

นักลงทุนที่วางแผนจะทำกิจกรรมทางธุรกิจในเมียนมาร์สามารถจดทะเบียน บริษัท ของตนตามกฎหมายรับจดทะเบียนบริษัทและได้รับใบอนุญาตให้ทำการค้า ไม่ว่า บริษัท จะเป็นเจ้าของโดยชาวต่างชาติหรือ บริษัท ร่วมทุนที่ดำเนินการผ่านสำนักงานตัวแทน อย่างไรก็ตาม บริษัท ที่เป็นของพลเมืองในพื้นที่ไม่มีกรรมการรับจดทะเบียนบริษัทหรือผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติกฎหมายการลงทุนต่างประเทศมีขั้นตอนหลักบางประการสำหรับการจดทะเบียน บริษัท ในเมียนมาร์ ประการแรก บริษัท ภายใต้กฎหมายนี้ควรยื่นขอใบอนุญาต เมื่อคุณพบกระทรวงกำกับดูแลที่เหมาะสมที่สุดสำหรับธุรกิจ

เฉพาะของคุณแล้วคุณต้องปรึกษากับ ขออนุมัติรับจดทะเบียนบริษัทและกำหนดข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เหมาะสม คุณจะได้รับการอนุมัติภายใน 7 วันหลังจากนั้นคุณจะได้รับใบอนุญาต ใบอนุญาตนี้ได้รับการอนุมัติระยะยาวและไม่จำเป็นต้องต่ออายุเป็นระยะนอกจากนี้ บริษัท ต่างชาติทั้งหมดจะต้องได้รับรับจดทะเบียนบริษัทก่อนจึงจะสามารถดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจในเมียนมาร์ได้ โดยปกติใบอนุญาตการค้าจะยื่นขอที่สำนักงานทะเบียนและต้องได้รับอนุญาตจาก MIC

บริษัทเอกชนอาจเริ่มดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจได้ ขั้นตอนเดียวกันนี้มักใช้

การขอใบอนุญาตควรมาพร้อมกับเอกสารจำนวนหนึ่งซึ่งรวมถึงแบบฟอร์ม A ของกฎข้อบังคับ บริษัท เมียนมาร์สำเนาหนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้นแต่ละรายแบบฟอร์มแบบสอบถามที่กรอกข้อมูลครบถ้วนกิจกรรมที่ตั้งใจจะดำเนินการความน่าเชื่อถือทางการเงินของ บริษัท และอื่น ๆ ใบอนุญาตการค้าในเมียนมาร์มักจะต่ออายุได้ทุก ๆ สามปีการรับจดทะเบียนบริษัทในเมียนมาร์เมื่อขั้นตอนการลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์จะมีการส่งใบสมัครสำหรับการับจดทะเบียนบริษัท ราคาถูกพร้อมกับสำเนา

ใบอนุญาตการค้า หลังจากผ่านไป 4-6 เดือนระยะเวลาที่จำเป็นสำหรับการจัดตั้ง บริษัท จะมีการออกหนังสือรับรองการจัดตั้งบริษัท การจัดตั้ง บริษัท ต่างชาติในเมียนมาร์ยังเป็นไปตามข้อกำหนดและขั้นตอนที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติ บริษัท หลังจากขั้นตอนการจัดตั้ง บริษัทเอกชนอาจเริ่มดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจได้ ขั้นตอนเดียวกันนี้มักใช้กับการจดทะเบียน บริษัท มหาชนการจดทะเบียน บริษัทรับจดทะเบียนบริษัทกลายเป็นแอปพลิเคชั่นที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุนจำนวนมาก เห็นได้ชัดในตัวเองว่าหากคุณต้องการได้รับส่วนแบ่งจากโอกาสที่ดีนี้คุณต้องพิจารณาการลงทุนในเมียนมาร์ในวันนี้

Comments are closed.